Flickr Stream

Published: 9. mars 2018

Visuell identitet

Som bedrift og merkevarebygger har du et budskap å formidle og vil være tydelig på hvem du er. Da trenger du en visuell identitet. En gjennomtenkt visuell identitet skaper et helhetlig inntrykk og gjenkjennelse. Bedriftens visuelle identitet omfatter logo, grafiske elementer, illustrasjoner, bilder, en bestemt fargepalett og typografiske snitt. Grunnen til at den visuelle identiteten til bedriften er viktig er fordi det er den folket vil huske best. En godt utarbeidet visuell identitet speiler blant annet hva bedriften driver med, hvilken bransje den er del av, den skal også skille bedriften fra andre i bransjen.

Published: 9. mars 2018

Categories

bilde av logo
bilde av logo
skiltlogo
firmaprofilering
bilde av logo
firmaprofilering
bilde av logo
logo
ide logo
Livets-tre-logo